Coronavirus

Sæby Skakklub

Spillested: Sæby Kulturhus - Manegen

Nedenfor er et uddrag af Frederikshavn kommunes retningslinjer for benyttelse af lokaler som Manegen. - Samt af DSU's anbefalinger.


Vi skal hjælpe hinanden med at leve op til disse.


Der vil være sprit ved indgangen, som bedes benyttet.


Man bedes selv medbringe sprit og klude til anvendelse på borde, håndtag mv.


Og så skal alle hjælpe med at rydde op, inden vi går hjem.

Borde og stole skal sættes på plads.

Lokalet skal være ryddet, så det er klar til de næste brugere.


Service mm. vaskes i opvaskemaskinen og sættes på plads.

.

Retningslinjer til foreningerne der låner lokaler i Frederikshavn Kommune i henhold til Covid-19


Foreningernes ansvar ved brug af kommunale lokaler og haller
Foreningerne har selv forpligtigelse til, at holde sig opdateret på de retningslinjer og restriktioner der må være iht. COVID-19.
Når jeres foreningerne låner kommunale lokaler, er der en række anvisninger der skal følges. Først og fremmest skal I følge Kulturministeriets og Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, derudover skal I selvfølgelig også følge jeres forbunds retningslinjer.
Det er meget vigtigt, at I selv tager ansvar for at spritte alle kontaktpunkter/berøringsflader af både før og efter aktiviteten. Det kan fx være håndtag, borde, rekvisitter og lignende. Til dette skal I selv medbringe sprit og klude. Det vil ikke stå i lokaler, haller eller faglokaler.Anbefalinger vedr. Divisionsturneringen samt holdturneringen i skak 2020/2021:

Kampene SKAL leve op til de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne!

Grundet Corona/Covid-19 har DSU udarbejdet nogle ekstra anbefalinger vedr. afholdelse af holdkampe i både divisionsturneringen samt de respektive holdturneringer i de forskellige hovedkredse.

Det er anbefalinger, da der lokalt kan være kan være andre restriktioner, som selvfølgelig skal overholdes.

Den arrangerende klub skal informere om lokale restriktioner inden holdkampen – gerne via mail til den/de besøgende klubber – sådan at arrangørklubben kan sikre sig, at disse restriktioner overholdes.

Derudover anbefaler DSU at:
• Håndtryk før og efter parti bør undgås.
• Der skal være håndsprit tilgængelig på spillestedet. Som minimum skal spillere spritte hænder af før og efter partiet.
• Arrangøren skal drage omsorg for at brætter/brikker berøres mindst muligt af andre end de 2 der skal spille med dem. Der kan købes egnede spraymidler til desinfektion af brikker/brætter og ure.
• Alle kontaktflader som dørhåndtag, vandhaner osv. ved spillelokale og toiletter rengøres jævnligt med egnede midler.
• Afstand mellem spillere/borde skal leve op til de ALTID gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
• Analyser bør foregå som afvikling af et parti, undgå at der samles større antal tæt om analysebrætter.
• Mundbind er frivilligt, man kan ikke kræve at modstanderen anvender mundbind. Det kan ændres til et krav hvis retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne skærpes på dette punkt.
• Hvis der findes kantine på spillestedet, anbefaler vi at der serveres/anrettes af en kantineansvarlig. Er der selvbetjening, skal man spritte hænder af før og efter køb af varer.
• Tilskuere er tilladt, men man skal selvfølgelig her tilse at man ikke overskrider sundhedsmyndighedernes krav om hvor mange man er forsamlet. Som ekstra sikkerhed kan man anbefale at tilskuere bære mundbind i spillesalen.