Generalforsamling

Sæby Skakklub

Spillested: Sæby Kulturhus - Manegen

Sæby Skakklub har holdt ordinær generalforsamling den 1. september 2020.


Generalforsamlingen skulle oprindelig have foregået i foråret, men var udsat på grund af Corona-pandemien.


Beretning

Holdturneringen

Førsteholdet sluttede som nr. 3 i Mesterklassen. Det er betydeligt bedre end forrige år.

Andetholdet sluttede sidst i B-klassen.

På grund af Corona-krisen blev sidste runde aflyst i alle klasser.

 

Årets højdespringer (mest scorende i holdturneringen i forhold til det forventede) blev Duncan MacLaurin for andet år i træk.

 

Klubturneringen havde 8 deltagere.

Der blev spillet 2 gange alle mod alle. Dog måtte sidste runde også her aflyses på grund af Corona-krisen.

Duncan MacLaurin havde dog sikret sig mesterskabet inden den aflyste sidste runde.

Der var et par aftener med alternativ skak samt hurtigskak. I det hele taget synes jeg, det fungerede godt.

 

Medlemstallet er 16, og det er en fremgang på 2.

 

Nordjyske Bank EMT

Måtte desværre aflyses på grund af Corona-krisen.

 

Sæby Open GP  den 9. november 2019 havde 26 deltagere i 3 klasser.

Mesterklassen blev vundet af Bent Sørensen, Nørresundby med suveræne 7 points af 7 mulige foran Jens Jørgen Christiansen og Jørgen Jørgensen, Nørresundby, hver med 4½ points.

Gruppe 2 blev vundet af Johann Stanislaus, Aalborg med 5½ points foran Ture Jungberg, Aalborg med 5 points.

Gruppe 3 vandtes af Lars Erik Lytzen, Aalborg med 5½ points foran Aage Sørensen, Aalborg med 5 points. Jens Chr. Hæsum, Sæby fik en ratingpræmie.

Svend Pedersen, Nørresundby vandt den samlede Grand Prix sejr, og Jens Riis, Sæby blev nr. 2 i 2. klasse.

Nyt spillested

I forbindelse med en renovering af Sæbygårdskolen, har kommunen meddelt, at vi ikke længere kan benytte skolen til vore aktiviteter. Vi har søgt og fået bevilget i stedet at benytte Sæby Kulturhus – Manegen. Manegens faciliteter er fremragende til vort formål, men det er dyrere end det, vi er vant til, så det vil være nødvendigt med en kontingentforhøjelse.

 

Tak for en god sæson trods forhindringer.

 

/Jens Riis


Regnskabet for 2019 udviste et overskud på 2.784.


Det blev vedtaget at forhøje kontingentet med 200 kr. pr. år fra den 1. april 2021.


Man vedtog at oprette en "kaffeklub", hvor medlemmerne betaler 100 kr. pr. sæson for kaffe. Gæsterne ved holdkampe tilbydes gratis kaffe.


Valg

Formanden, Jens Riis blev genvalgt for 37. gang.

Per Visti Andersen blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Nicolai Brohus, som ønskede at udtræde, og Jens Christiansen blev genvalgt.

Duncan MacLaurin valgtes som suppleant til bestyrelsen.

Per Christensen blev valgt som revisor i stedet for Per Visti Andersen, som nu er i bestyrelsen.

Jens Chr. Jensen blev valgt som revisorsuppleant.


Klubturneringen

Der spilles enkeltrunde, alle mod alle. Turneringen starter tirsdag den 15. september.


Eventuelt

Man talte om muligheden for at spille en on line klubturnering, f.eks. i tilfælde af en ny Corona-krise. 

Systemet lichess er en mulighed. Der blev ikke draget en konklusion på dette.


Manegen har ingen decideret ferieplan. Man følger f.eks. ikke skolernes ferieplan. Når vi nærmer os f.eks. efterårsferien og vinteferien, tager vi stilling til, hvilke dage der evt. skal friholdes for skak. Der er dog enighed om, at vi ikke spiller den 22. og den 29. december.

 _______________________________________________________________________________Sæby Skakklub har holdt ordinær generalforsamling den 30. april 2019.


Beretning 

Holdturneringen
Vi kunne kun stille 1 hold i holdturneringen, nemlig i Mesterklassen.
I slutstillingen endte vi på sjettepladsen og sikrede os dermed endnu en sæson i Mesterklassen. Det er en placering bedre end forrige år.
I alt et tilfredsstillende resultat.

Årets højdespringer (den spiller, der scorer mest i holdturneringen i forhold til det forventede) blev Duncan MacLaurin.


Klubturneringen havde 8 deltagere, der spillede 2 gang alle mod alle.
Esben Munch blev klubmester for ottende år i træk.
Der var et par aftener med alternativ skak samt hurtigskak. I det hele taget synes jeg, det fungerede godt.


Medlemstallet er 14 ligesom forrige år, dog med 1 B-medlem. Et storstilet annoncefremstød i Sæby Folkeblad og på skolerne for flere medlemmer i forbindelse med sæsonstarten gav ikke det ønskede resultat.

Nordjyske Bank EMT blev spillet fra den 5. marts den 9. april.
Mesterskabet blev vundet af Jens Riis foran Jens Hæsum.

Sæby Open Grand Prix blev spillet lørdag den 3. november med 28 deltagere i 3 grupper.
Mesterklassen med 8 deltagere blev vundet af Jens Jørgen Christiansen, Nørresundby foran Jørgen Jørgensen og Bent Sørensen, begge fra Nørresundby.
Gruppe 2 havde Arne Fjordside, Aalborg og Henning Larsen Aars på en delt førsteplads.
I Gruppe 3 delte Aage Sørensen, Aalborg førstepladsen med Gunner Poulsen, Tranum.

Jens Jørgen Christiansen, Nørresundby vandt den samlede Grand Prix sejr og Jens Riis, Sæby vandt 2. klasse.

Tak for en god sæson.
Jens Riis


Regnskabet viste et underskud på knap 6.000 kr., som skyldes ekstraordinære udgifter til en medlemskampagne samt nødvendige materialeanskaffelser.
Kontingentet blev fastsat uændret.


Alle valg var genvalg. Jens Riis blev valgt til formand for 36. gang, Jens Hæsum som kasserer og Esben Munch til bestyrelsen. Bestyrelsessuppleant blev Duncan MacLaurin, revisor Per Visti Andersen og suppleant Per Christensen.


En drøftelse af klubturneringen mundede ud i, at man vil fortsætte som hidtil, hvis ikke deltagerantallet ændrer sig væsentligt. Der var enighed om, at det havde fungeret godt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sæby Skakklub har holdt ordinær generalforsamling den 10. april 2018.


Beretning

 

Holdturneringen

Førsteholdet sluttede som nr. 7 i Mesterklassen. Det er en placering dårligere end forrige år.

Andetholdet blev nr. 4 af 8 hold.

I alt et tilfredsstillende resultat.


Klubturneringen havde 10 deltagere. Og det er 1 mindre end forrige år.

Der blev spillet 1 gang alle mod alle.

Esben Munch blev klubmester for syvende gang i træk.

Der var et par aftener med alternativ skak samt hurtigskak. I det hele taget synes jeg, det fungerede godt.


Medlemstallet er 14, og det er en tilbagegang på 1.

 

Nordjyske Bank EMT blev spillet fra den 6. februar til den 3. april.

Mesterskabet blev vundet af Nicolai Brohus foran Duncan MacLaurin.

 

Sæby Open Grand Prix blev spillet lørdag den 4. november med 30 deltagere i 3 grupper.

Mesterklassen med 8 deltagere blev vundet af Per Andreasen, Nørresundby foran Ivar de Hoogt, Aalborg.

Gruppe 2 blev vundet af Christian Gottschalck, Nørresundby foran Arne Fjordside, Aalborg, og Gruppe 3 vandtes af Eivind Christiansen, Sæby foran Jesper Dahl Hansen, Aalborg og Jens Ole van de Weerd, Aalborg. Nicolai Brohus, Sæby blev nr. 4.


Peter Mikkelsen, Skørping vandt den samlede Grand Prix sejr og Eivind Christiansen, Sæby vandt 2. klasse.


Sommerskakken på Sæby Torv i juli måned havde igen mange interesserede tilskuere og deltagere. Det kneb dog til tider med vejrgudernes tilslutning.


Vi er efterhånden faldet godt til på Sæbygårdskolen.

Pladsforholdene er  tilstrækkelige til en normal klubaften, og der er muligheder, når vi skal bruge mere plads.

Tak for en god sæson.


/Jens Riis


Referat


Regnskabet udviste et mindre underskud.

Kontingentet blev fastsat uændret. Skak er en billig sport.

Jens Riis blev genvalgt som formand for 35. år i træk .

Jens Christiansen og Nicolai Brohus blev genvalgt til bestyrelsen.

Duncan MacLaurin blev valgt som suppleant.

Per Visti Andersen blev genvalgt som revisor og Per Christensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Klubturneringen forventes at blive spillet efter nogenlunde uændrede retningslinjer, under iagttagelse af deltagerantallet.

Der skal gøres en indsats for at få flere deltagere i klubbens turneringer.

Der har vist sig en vis interesse blandt unge mennesker for at spille skak i klubben. Dette vil blive fulgt op i en medlemskampagne, bl.a. ved et åbent-hus arrangement i forbindelse med sæsonstarten den 28. august 2018. Bestyrelsen vil mødes i juli måned for at drøfte dette.

Det blev besluttet at udsætte en pokal i næste sæson til ”Årets højdespringer”, dvs. den spiller, der får den bedste score i holdturneringen i forhold til den forventede score.
 ikke

Referat af Sæby Skakklubs ordinære generalforsamling

den 21. marts 2017 på Sæbygårdskolen


Beretning  

Holdturneringen

Førsteholdet sluttede som nr. 6 i Mesterklassen, ligesom forrige år.

Andetholdet blev nr. 5 af 6 hold.

I alt et tilfredsstillende resultat.


Klubturneringen havde 11 deltagere. Og det er 1 mere end forrige år.

Der blev spillet dobbeltrunde i 2 grupper.

Esben Munch blev klubmester for sjette gang i træk.

Gruppe 2 blev vundet af Nicolai Brohus.

Der var et par aftener med alternativ skak samt hurtigskak. I det hele taget synes jeg, det fungerede godt.


Medlemstallet er 15, og det er en fremgang på 2.

 

Nordjyske Bank EMT er i år rykket til april måned som tidligere.

Jeg håber på en pæn tilslutning. Tilmeldingsfristen er tirsdag den 28. marts.

 

Sæby Open Grand Prix blev spillet lørdag den 5. november med 22 deltagere i 2 grupper.

Mesterklassen med 8 deltagere blev vundet af Per Andreasen, Nørresundby foran Hugo Falberg, Aalborg, Mads Overmark, Frederikshavn og Per Visti Andersen, Sæby.

I gruppe 2 med 14 deltagere vandt Claus Christensen, Frederikshavn foran Thomas Nielsen, Horsens og Rune Nielsen, Nørresundby. Jens Chr. Hæsum, Sæby kom ind på en delt 4. plads.


Per Andreasen, Nørresundby vandt den samlede Grand Prix sejr, og Jens Riis, Sæby fik en delt førsteplads i 2. klasse.


Sommerskakken på Sæby Torv i juli måned blev igen en stor succes med flot vejr og mange interesserede tilskuere og deltagere


Vi fik et nyt spillested. Da Sæby Fritidscenter forhøjede lokalelejen, måtte vi se os om efter et nyt spillested. Det blev Sæbygårdskolen.

Efter en del startvanskeligheder har vi nu fundet os til rette på skolen.

I betragtning af, at vi ikke er så mange som tidligere, er pladsforholdene tilstrækkelige til en normal klubaften, og der er muligheder, hvis vi skal bruge mere plads.

Økonomisk er det en stor fordel.

Jeg synes, vi har fundet en udmærket løsning.


/Jens RiisDer blev vedtaget en nedsættelse af det halvårlige kontingent til 400 kr. for seniorer, 300 kr. for pensionister, 250 kr. for juniorer og 200 kr. for børn.

Skak er stadig en billig sport.


Jens Riis blev genvalgt som formand for 34. gang. Kasserer, Jens Hæsum,  og Esben Munch blev ligeledes genvalgt til bestyrelsen.

Øvrige valg var også genvalg.


Der var et ønske om at søge optagelse i rubrikken ”faste arrangementer” i Sæby Folkeblad.Referat af Sæby Skakklubs ordinære generalforsamling 

den 26. april 2016 kl. 19,00 i Sæby Fritidscenter


Beretning:

 

Holdturneringen

Efter at vi forrige år måtte gå ned på 1 hold, havde vi i denne sæson igen 2 hold med i turneringen. Førsteholdet sluttede som nr. 6 i Mesterklassen, og det er en fremgang på 1 placering.

Andet holdet blev nr. 5 af 6 hold.

I alt et tilfredsstillende resultat.


Klubturneringen havde 10 deltagere.

Der blev spillet grundspil og slutspil ligesom forrige år. Det bevirkede, at vi blev færdige i februar og kunne starte Nordjyske Bank EMT tidligere end vi plejer, ligesom der blev plads til et par aftener med alternativ skak samt hurtigskak. I det hele taget synes jeg, det fungerede godt.

Esben Munch blev klubmester for femte gang i træk.Og det er noget af en rekord.


Medlemstallet er 13, og det er uændret.

 

Nordjyske Bank EMT blev spillet fra 23. februar til 12. marts, altså 1 måned tidligere end forrige år. Det gav en bedre deltagelse, nemlig 12 deltagere, som spillede i 2 grupper.

Vinder af turneringen blev Esben Munch, og Mads Overmark og Allan Eriksen delte andenpladsen.

Esben er dermed både klubmester og Sæbymester.

Gruppe 2 blev vundet af Jens Riis og Mirsad Haurdic fra Frederikshavn Skakklub blev nr. 2.

 

Sæby Open Grand Prix blev spillet lørdag den 7. november med 26 deltagere. Der blev spillet i 3 grupper.

Mesterklassen blev vundet af Per Andreasen, Nørresundby foran Niels Chr. Davidsen, Skørping.

Basis 1 blev vundet af Per Visti Andersen, Sæby, og Jørgen Jensen, Frederikshavn blev nr. 2.

I basis 2 vandt Lars Lytzen, Aalborg, og 4 spillere delte andenpladsen. Det var Peter Duun Kristensen, Nørresundby, Bent Christensen, Nørresundby, Jens Chr. Hæsum, Sæby og Gunner Poulsen, Tranum.


Per Andreasen, Nørresundby vandt den samlede Grand Prix sejr, og Jens Riis, Sæby vandt 2. klasse.


Sommerskakken på Sæby Torv i juli måned blev igen en stor succes med flot vejr og mange interesserede tilskuere og deltagere


Vi skal have nyt spillested. Efter at Sæby Fritidscenter varslede en betydelig stigning i lokalelejen, måtte vi konstatere, at klubben ikke har økonomi til dette, også set i lyset af, at vi lige havde forhøjet kontingentet og nu måtte gøre det igen. Vi har derfor opsagt lejen til ophør pr. 1. maj, så generalforsamlingen er vor sidste aktivitet i centret, hvor vi har været siden 1977.

Der er indsendt ansøgning om at få lokaler i Kulturhuset "Manegen". Der kan ventes svar på ansøgningen den 25. maj 2016.


/Jens Riis


Regnskabet udviste et mindre overskud. Kontingentet blev fastsat uændret til 1.200 årligt for seniorer, 900 for pensionister og 800 for juniorer under 20 år.


Valg: Formanden, Jens Riis blev genvalgt og Jens Christiansen og Nicolai Brohus blev genvalgt til bestyrelsen med Allan Eriksen som suppleant. Revisoren, Per Visti Andersen og suppleanten Per Christensen blev ligeledes genvalgt.


Klubturneringen: Man enedes om at spille samme system som i det forløbne år, hvis deltagerantallet er til det. Formen vil blive endelig besluttet, når deltagelsen er kendt.


Under eventuelt var der en diskussion om, hvordan forholdene bliver, når vi forhåbentlig sidst i maj får godkendt vor ansøgning om spillelokale i "Manegen", herunder forskellige tiltag for at få flere medlemmer. Der blev nævnt anvendelse af Facebook, logokonkurrence, hvervemateriale til fremlæggelse forskellige steder, planer om at oprette Skoleskak i Sæby, parasoller til torveskakken i juli måned, optræden på det store skakbræt i midtbyen mm.


Når vi har fået afklaring på lokalespørgsmålet skal der holdes et bestyrelsesmøde for at planlægge de nævnte aktiviteter.


Refereret af Jens Riis


Referat af Sæby Skakklubs ordinære generalforsamling 


den 24. marts 2015 kl. 19,00 i Sæby Fritidscenter 


Af beretningen fremgik følgende:

 

Holdturneringen

 

Desværre måtte vi nøjes med 1 hold, da der ikke var spillere nok til 2.


Vi sluttede som nr. 7 i Mesterklassen, og vi spiller i Mesterklassen igen næste år.


Jeg håber, vi kan blive nok til 2 hold.


Klubturneringen 

havde 11 deltagere, og det er en fremgang på 10%.

Belært af forrige års problemer med at nå det hele gik vi denne gang over til at spille grundspil og slutspil. Det bevirkede, at vi blev færdige lidt for tidligt, så der var en del tomgang til sidst. Det er svært at ramme det helt rigtige, så jeg mener, vi igen må vente med at fastlægge formen til vi ved, hvor mange der deltager.


Esben Munch

blev en suveræn klubmester for fjerde gang i træk.

Medlemstallet

er 13, og det er uændret.


Nordjyske Bank EMT

blev vundet af Niels Grøn på korrektion foran Normann Hansen, Nørresundby og Jens Emil Hansen, Sæby. Alle 3 fik 3½ points.

Der var 8 deltagere.


Dette års turnering starter den 7. april. Der er indtil nu tilmeldt 8 deltagere.Sæby Open Grand Prix

blev spillet lørdag den 8. november med 35 deltagere, hvilket er rekord for denne turnering. Der blev spillet i 2 grupper.

Mesterklassen blev vundet af Jørgen Jørgensen, Nørresundby foran Peter Mikkelsen, Skørping, Per Andreasen, Nørresundby og John Bauneborg Nielsen, Nørresundby.


1. klasse blev vundet af Arne Fjordside og Ellen Kakulidis, begge fra Aalborg.


Gruppe 2-3 blev vundet af Jørgen Jensen, Frederikshavn foran Jesper Pedersen, Hjallerup.


På 3. til 6. pladsen kom Svend Aage Sørensen, Peter Duun Kristensen og Bent Christensen, alle fra Nørresundby samt Ture Jungberg Nielsen fra Aalborg Skoleskak.


Per Andreasen, Nørresundby vandt den samlede Grand Prix sejr, og Jens Riis, Sæby blev nr. 2 i 2. klasse.Sommerskakken på Sæby Torv

i juli måned blev en stor succes med flot vejr alle dage, og der var som sædvanlig mange interesserede tilskuere.

Allan Eriksen

er tildelt Dansk Skak Unions hæderstegn for sit virke for skak i Nordjylland, herunder som formand i Tranum Skakklub og som bestyrelsesmedlem i Nørresundby.

Det er vedtaget, at holdkampe i Nordjylland skal starte kl. 19,00, imod hidtil kl. 19,30.


Der er vedtaget nye, mere lempelige regler for anvendelse af mobiltelefoner.


Kommentar til beretningen:

Der blev fremsat ønske om, at man anvender parasoller under spil på torvet i juli måned. Formanden lovede at undersøge mulighederne.

Regnskabet

viste et overskud på 2.270,67 kr., mens budgettet for 2015 viste underskud på godt 1.000 kr. Man vedtog derfor at forhøje kontingentet med 50 kr. halvårlig med virkning fra den 1. oktober 2015.

Valg


Formanden, Jens Riis blev genvalgt.


Til bestyrelsen genvalgtes kasserer Jens Chr. Hæsum og Esben Munch, og Nicolai Brohus blev nyvalgt i stedet for Jesper Pedersen, der har stiftet en ny skakklub i Hjallerup.


Som suppleant valgtes Allan Eriksen.


Per Visti Andersen blev genvalgt som revisor, og Per Christensen blev valgt som revisorsuppleant.


Klubturneringen

var som sædvanlig genstand for nogen diskussion.Konklusionen var, at den har fungeret godt i den forløbne sæson. Måske skal den suppleres med et par hurtigturneringer i perioder, hvor nogle af spillerne ikke spiller klubturnering. Den endelige form for næste sæson fastlægges, når man ved, hvor mange der deltager.


Refereret af Jens Riis