Reglement

Sæby Skakklub

Spillested: Sæbygårdskolen, Lokale 65

Sæby Skakklub's klubturnering 2019/20


Der spilles 2 gange alle mod alle.

I anden omgang spilles med omvendte farver i forhold til første omgang.

Eivind spiller kun første omgang.

Alle resultater tæller med i slutresultatet.


Ved ligestilling anvendes Sonneborn-Berger korrektion.


Der gælder samme regler for mobiltelefoner som i hovedkredsens holdturnering.


Spilleplanen bekendtgøres ved opslag i spillelokalet og/eller via klubbens hjemmeside.


Turneringslederen kan ændre rundelægningen, hvis han skønner, det er formålstjenligt for en bedre afvikling af turneringen.


Urene startes kl. 19.00.

Udeblivelse eller fremmøde efter kl. 19,30 uden afbud medfører tab af partiet.


Betænkningstiden er 1 time og 45 minutter til 40 træk +15 minutter til resten af partiet. Der er noteringspligt under hele partiet jfr. FIDE's regler.


Der er mødepligt hver gang, uanset om man er oversidder, eller har spillet en rundes kamp, da der kan være afbud, som betinger ændringer i spilleplanen.


Er man forhindret, skal der meldes afbud til turneringslederen tidligst muligt, og senest dagen før spilledagen. Senere afbud accepteres kun i særlige tilfælde.


Præmier: Der udsættes en vandrepokal til klubmesteren og ingen præmier derudover.

Turneringsledere: Jens Riis, tlf. 3013 0749.  Jens Chr. Hæsum tlf. 2164 0981.